Description" property="og:description" />

Invisalign SmileView mô phỏng nụ cười mới của bạn!

Hãy tự chụp nụ cười của bạn và chúng tôi sẽ
cho bạn thấy liệu trình
Invisalign có thể giúp gì cho bạn.

Thấy là tin.

Nhờ công nghệ hiện đại, chúng ta có thể mô phỏng kết
quả của những chuyển đổi cá nhân hóa ngay trước mắt.

Trước

Sau

Xin lỗi hình ảnh của bạn không phù hợp để mô phỏng, vui lòng xem lại các mẹo và thử lại.

Xin lỗi, có lỗi xảy ra, vui lòng kiểm tra kết nối mạng.

Give us a big natural smile, we'll do the rest.

Cancel
Vui lòng đợi.
SmileView của bạn đang được tạo
0%
Trong lúc chờ đợi
Vui lòng cung cấp một số thông tin cho bác sĩ của bạn
Vui lòng cung cấp địa chỉ email có hiệu lực
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Khác biệt như thế nào so với mắc cài?
่Yêu cầu cuộc hẹn
Tôi có thể xem kết quả nhanh như thế nào?
Cảm ơn
Bác sĩ rất vui khi được thảo luận với bạn về nụ cười mới của bạn sẽ được trở thành hiện thực như thế nào
Truy cập trang web
Trong lúc chờ đợi
Vui lòng cung cấp một số thông tin cho bác sĩ của bạn
Vui lòng cung cấp địa chỉ email có hiệu lực
Bạn muốn tìm hiểu thêm?
Khác biệt như thế nào so với mắc cài?
่Yêu cầu cuộc hẹn
Tôi có thể xem kết quả nhanh như thế nào?